Dimensions Magazine

Help Support Dimensions Magazine:

S
Reaction score
4

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hej! Ja jag är emot gastric bypass. Känns som att de flesta tjejer som är stora gör en sån till slut. Jag mår bra men vill gå ner lite för att ha lättare att röra mig. Men smal har jag inget behov av att bli.

    Mvh Bea
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top